ยุคที่

2

สานฝัน สร้างสรรค์ องค์กร

I.P. One ร่วมกันเพื่อพัฒนาและคิดค้นผลิตภันฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด

2527 - 2531

2527

  • วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่ม Laundry ภายใต้ แบรนด์ “Hygine-ไฮยีน” และ กลุ่ม Floor and Wall ภายใต้แบรนด์ “Whiz-วิซ”

2528 – 2531

  • วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่ม Household ภายใต้ แบรนด์ “Vixol-วิกซอล”, กลุ่ม Personal Care สบู่ เหลว ภายใต้แบรนด์ “Soff-Sope", กลุ่ม Toilet Cleaner ภายใต้แบรนด์ “สเปค” และ “อิมแพค” และกลุ่ม สเปรย์อัดกลีบบรรจุแบบอัดแก๊ส ภายใต้แบรนด์ “IRON MATE SPRAY STARCH”
  • เริ่มทำตลาดขายตรง กลุ่ม Household ภายใต้ แบรนด์ “Saniforce” และกลุ่มน้ำหอม ภายใต้แบรนด์ “La Cygne”