เกี่ยวกับบริษัท

เรายึดมั่นผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ดีมีคุณภาพ เพราะเราเชื่อว่าคุณภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง อีกทั้งเราให้ความสำคัญ ใส่ใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค จนถึงวันนี้ วันที่เราเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยฝีมือคนไทยทุกคนที่นี่ ที่บ้านของพวกเรา บ้านไอ.พี. ควบคู่ไปกับความยึดมั่นในการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล กลุ่มบริษัท ไอ.พี. ผู้นำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยการผลิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ Hygiene, Vixol, Whiz, Dance, Focus และ Ivy บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด (สาขาสำนักงานงานใหญ่ ถนนรามคำแหง) บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด (สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู) บริษัท ไอ.พี.เนเชอรัล จำกัด (จ.ฉะเชิงเทรา)

กิจกรรมพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน

ผลตอบแทนและสวัสดิการ
1. ค่าจ้าง เทียบเคียงบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรม FMCG
2. โบนัส ตามผลประกอบการของบริษัท
3. ประกันสุขภาพ ทั้ง OPD / IPD
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. สวัสดิการอื่น ๆ ที่เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำ

งานที่สนุกและท้าทายศักยภาพ


1. มอบหมายงานที่สนุก และสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่
2. เน้นการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
3. ให้โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
Training
CSR
Festival Day
Town Hall

เปิดรับสมัครงาน

ค่านิยมองค์กร 6I

integrity

ซื่อสัตย์ ยึดมั่นคุณธรรม

in love

รัก หลงใหลในสิ่งที่ทำ

insightful

รู้จัก รู้จริง รู้ใจ

innovation

สร้างสรรค์นวัตกรรม

in - sync

รวมพลังหนึ่งใจเดียว

into the future

มองอนาคต